Peristiwa dan Kelebihan Hari ‘Asyura

Hari asyura 10 muharram

Peristiwa dan kelebihan hari ‘Asyura yang biasanya jatuh tiap tanggal 10 Muharram menempati kedudukan istimewa serta banyak berkah. Dalam sebuah asar (perkataan/berita para sahabat) yang dicatat oleh Imam Al-Ghazali, ahli fiqih Madzhab Syafi‘i dalam kitabnya, “Mukasyafatul Qulub Al-Muqarrib min ‘Allam Al-Guyub”, disebutkan bahwa pada hari Asyura Tuhan menciptakan Arasy, langit, bumi, matahari, bulan, bintang- bintang, dan surga. Selain itu pada hari tersebut Allah SWT menentukan banyak peristiwa penting terjadi di muka bumi yang menyangkut perkembangan agama tauhid. Banyak kisah Islami terjadi di waktu tersebut yang bisa dijadikan pelajaran bagi umat manusia.

Kelebihan hari Asyura dipandang sebagai hari yang mempunyai banyak keutamaan. Dalam kalender hijriah, bulan muharram adalah salah satu bulan dari 4 bulan haram. Sesuai dengan firman-Nya dalam ayat Al Quran yang berbunyi, “Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu.” (Al-Taubah: 36).

Peristiwa dan Kelebihan Hari ‘Asyura

Hari asyura 10 muharram

Peristiwa Hari ‘Asyura
Syaikh Abu Bakar Syatho dalam kitab I’anatut Thalibin Juz II hal. 267 menjelaskan tentang keutamaan Hari ‘Asyura (tanggal 10 Muharram). Pada hari itu banyak terjadi peristiwa-peristiwa besar, antara lain:

 • Allah menerima taubat Nabi Adam AS.
 • Allah mengangkat Nabi Idris AS ke tempat yang tinggi (langit).
 • Allah mengeluarkan Nabi Nuh AS dari perahunya.
 • Nabi Ibrahim AS diselamatkan dari pembakaran api Raja Namrud.
 • Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa AS (dalam riwayat lain, laut merah terbelah 2 untuk menyelamatkan Nabi Musa AS dari kejaran Fir’aun).
 • Nabi Yusuf AS dikeluarkan dari penjara.
 • Kembalinya penglihatan Nabi Ya’qub AS.
 • Nabi Ayyub dipulihkan Allah dari penyakit kulit yang dideritanya.
 • Nabi Yunus AS dikeluarkan dari perut ikan.
 • Nabi Daud AS diampuni kesalahannya.
 • Allah menganugerahkan kerajaan yang besar kepada Nabi Sulaiman AS.
 • Nabi Muhammad SAW diampuni dosanya yang lalu dan akan datang.
 • Awal hari Allah menciptakan dunia.
 • Awal hari Allah menurunkan hujan dari langit.
 • Rahmat Allah pertama kali diturunkan ke bumi.
 • Allah menciptakan ‘Arsy.
 • Allah menciptakan Lauhul Mahfuzh.
 • Allah menciptakan alam.
 • Allah menciptakan Malaikat Jibril.
 • Nabi Isa AS diangkat ke langit.

Kelebihan Hari ‘Asyura
Sebagai umat Muslim, hendaknya selalu mengisi bulan muharram yang istimewa dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Swt termasuk juga maksiat yang harus dihindari dan berbenah diri demi menggapai kebahagiaan dunia akhirat. Berikut adalah kelebihan hari ‘Asyura:

 • Nabi SAW bersabda, “Puasa pada hari Asyura menghapuskan dosa satu tahun yang lewat.” (HR. Muslim). Untuk membedakan dengan umat terdahulu, Rasulullah SAW memerintahkan kepada ummat-Nya agar menambah puasa pada hari sebelumnya, yaitu tanggal 9 Muharram yang kemudian disebut dengan Hari Tasu’a.
 • Bagi yang beribadah di malam ‘Asyura fadhilahnya sama dengan ibadah seluruh makhluk di langit dan di bumi.
 • Mengerjakan shalat 4 rakaat, tiap rakaat membaca al Ikhlas 51 kali, maka Allah mengampuni dosa-dosanya selama 50 tahun.
 • Barangsiapa yang mandi dan bersih-bersih di hari itu, maka dia tidak akan terkena sakit selama setahun (kecuali maut).
 • Orang yang mengusap kepala anak yatim dan berbuat baik kepadanya, fadhilahnya sama dengan berbuat baik kepada seluruh anak yatim keturunan Nabi Adam AS.
 • Bagi yang menjenguk orang yang sakit, fadhilahnya seperti mendatangi seluruh orang yang sakit dari keturunan Nabi Adam AS.
 • Barang siapa yang memakai celak di hari itu, maka akan selamat dari penyakit mata selama setahun.

Diantara kelebihan hari Asyura yang lain, para Ulama’ menganjurkan untuk melakukan 12 perkara:

 1. Memperbanyak Shalat
 2. Berpuasa sunnah
 3. Memperbanyak silaturrahim
 4. Memperbanyak sedekah
 5. Mandi seperti mandi wajib/junub
 6. Memakai celak
 7. Berkunjung kepada orang Alim atau Ulama’
 8. Menjenguk orang sakit
 9. Mengusap kepala anak yatim
 10. Memberikan nafaqah yang banyak kepada keluarga
 11. Memotong kuku
 12. Membaca Surah al Ikhlas 1000 kali

Untuk melengkapi postingan tentang peristiwa dan kelebihan hari ‘Asyura, mengeluarkan sedekah kepada yatim piatu sangat disarankan pada hari tersebut. Sebagaimana dilakukan oleh para dermawan dan orang shalih pada umumnya, mengingat pahalanya yang luar biasa.

One thought on “Peristiwa dan Kelebihan Hari ‘Asyura”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *