Day: July 16, 2016

Bukti Kemukjizatan Al-Quran Sebagai Kalam Allah

Bukti Kemukjizatan Al-Quran Sebagai Kalam Allah Ta’ala

16/07/2016

Bukti kemukjizatan Al-Quran sebagai kalam Allah Ta’ala diturunkan kepada Rasulullah saw untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia yang ingin selamat dunia dan akhirat. Ajaran didalamnya menerangi jagad raya, alam semesta beserta isinya. Membaca dan mempelajarinya dapat meningkatkan ketaqwaan kepada Ilahi. Kehebatannya tidak perlu diragukan lagi. Selain itu juga sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, diantaranya seperti […]

Read More